ČO JE POLYSTYRÉNBETÓN

POLYSTYRENBETON je tekutá homogénna betónová zmes vyrábaná priamo na stavbe v mobilnom zariadení:
•miešačka
•šnekové čerpadlo
•tlakové hadice

 

MOŽNOST POUŽITIA
• predovšetkým pre spádovanie plochých striech pri rekonštrukcii a novostavbách
• vyrovnávanie podkladov pod anhydritové podlahy
• súčasť konštrukcie podláh
• výplň stavebných konštrukcii ( klenby, mosty, stropy)

 

PRÍNOS
• vysoká produktivita práce
• zníženie hmotnosti stavebných a strešných konštrukcii, podláh až o 50%, nízke zaťaženie nosnej konštrukcie
• vysoká odolnosť proti ohňu, nehorľavosť
• rozmerová stálosť
ľahká možnosť výroby podľa požadovanej hmotnosti a pevnosti
• možnosť natavenia bitumenových pásov priamo na POLYSTYRÉNBETÓN
• možnosť mechanického kotvenia strešnej krytiny (PVC a TPO fólie) pri objemové hmotnosti zmesi minimálne 600 kg/m3

 

ZLOŽENIE POLYSTYRÉNBETÓNU
• voda
• cement
• polystyrénové granule zrnitosť 0-5mm
• prísady

 

DOPRAVA POLYSTYRÉNBETÓNU
Doprava zmesi na stavbe do vzdialenosti zvisle 40m, vodorovne 70m.

Zmes sa aplikuje na klasické stavebne konštrukcie (betón, trapézový alebo vlnitý plech, vlnitý eternit, guma, pôvodná strešná krytina a iné málo savé materiály). Savý podklad sa upraví vhodným izolantom (asfaltové pásy, PVC fólia, PE fólia s lepenými spojmi).
Pre zlepšenie tepelno-izolačných vlastností POLYSTYRÉNBETÓNU je možné rozložiť celoplošne polystyrénové dosky. Pre spádovanie plochých striech je vhodné ponechať pôvodnú strešnú krytinu.

.

Služby

- Realizácia POLYSTYRÉNBETÓNU

- Predaj strojov a komponentov na polystyrénbetón

- Predaj polystyrénu a komponentov na zatepľovanie

- Autodoprava 33 m3

 

.